Novo u ponudi:
-Energetsko certificiranje zgrada
-Izrada geodetskog projekta
-Izrada glavnog projekta prema novom Zakonu o gradnji (NN153/13)

Za Vas ćemo izvršiti sve geodetske poslove koji su potrebni i pri tom Vam nudimo potpunu uslugu:

- Izmjera i identifikacija Vašeg zemljišta na terenu
- Parcelacijski elaborati za diobu zemljišta
- Upisivanje zgrada u katastar i zemljišnu knjigu
- Izrada podloge za projektiranje novih objekata te legalizaciju postojećih (PGP)
- Etažiranje zgrada
- Iskolčenje građevine
- Izrada katastra vodova
- Izrada geodetskih situacijskih nacrta
- Praćenje građevine prilikom izgradnje i izradu elaborata geodetskog praćenja
- Izrada Geodetskog projekta

Postupak prilikom izrade elaborata čine sljedeći koraci:

- Savjetovanje (utvrđivanje radnog zadatka)
- Prikupljanje potrebne dokumentacije (preslik ili kopija katastarskog plana, posjedovni list, vlasnički list, dokumenti prostornog uređenja, podataka o geodetskim točkama i dr.)
- Obavljanje terenskih mjerenja
- Izrada odgovarajućeg geodetskog elaborata
- Predočavanje elaborata Vama i svim zainteresiranim strankama
- Predaja elaborata u područni ured za katastar

Osim navedenog za Vas možemo izraditi i svu potrebnu dokumentaciju u cilju dobivanja sljedećih dozvola:

-Lokacijske dozvole

-Građevinske dozvole za izgradnju novog objekta

-Građevinske dozvole za dogradnju na postojeći objekt

-Projekt za dobivanje Rješenja o izvedenom stanju (LEGALIZACIJU OBJEKTA)

-Etažni elaborat

Ili samo savjetovanje o potrebnom postupku koji morate izvršiti u cilju ostvarenja Vaših želja u vidu nabave zemljišta, pripreme zemljišta za izgradnju, najpovoljniji način gradnje, rješavanje vizualnog izgleda objekta, izrada troškovnika, nadzor nad radovima bilo geodetski ili građevinski te na koncu dobivanje sve potrebne pravne dokumentacije.

Tvrtka GEO-RAD d.o.o. posjeduje sav instrumentarij, računalnu opremu i licencirane softvere za obradu podataka potrebnu za obavljanje navedenih geodetskih poslova sukladno propisima Državne geodetske uprave i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.